Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Szkoła Podstawowa im. Pierwszych Osadników w Łubowie
Herb Szkoła Podstawowa im. Pierwszych Osadników w Łubowie

Sobota 23.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

88

INSTRUKCJA ALARMOWA I EWAKUACJI NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU W ZESPOLE SZKÓŁ W ŁUBOWIE

I. PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art. 4 ust. 5 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej / dz. U . nr 81 poz.351 /ustala się i wprowadza w życie niniejszą instrukcję obowiązującą nauczycieli, pracowników szkoły i młodzież szkolną.

II. SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK POŻARU

W wypadku powstania pożaru na terenie szkoły należy:

1.Zachować spokój i nie wywoływać paniki.

2.Zawiadomić telefonicznie lub przy pomocy innych środków łączności:

a) Straż Pożarną – nr tel. 998

b) Policję - nr tel. 997

c) Dyrektora szkoły

3. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze Strażą pożarną należy wyraźnie podać :

a) nazwę i numer szkoły ,

b) dokładny adres,

c) określić w przybliżeniu co się pali i gdzie ( piwnica, klasa, itp.)

d) imię i nazwisko wzywającego,

e) numer i telefon wzywającego Uwaga! Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że zgłoszenie przyjęto.

4.W razie powstania pożaru w godzinach nauki w szkole należy zaalarmować personel i młodzież umownym znakiem alarmowym. Decyzje o uruchomieniu sygnału alarmowego w szkole wydaje:

a) Dyrektor szkoły,

b) Z-ca dyrektora,

c) Upoważnione osoby. Jako sygnał alarmowy na wypadek powstania pożaru ustala się serię krótkich sygnałów dzwonkami elektrycznymi trwającą przez 3 minuty.

5.Do czasu przybycia straży pożarnej należy:

a) przystąpić do ewakuacji zgodnie z ustalonym regulaminem,

b) podjąć akcję gaśniczą przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego,

c) wystawić przed wejściem do budynku szkoły osobę , która wskaże straży pożarnej najkrótszą drogę do pożaru.

III. INFORMACJA O EWAKUACJI

Z uwagi na obecność dużej ilości dzieci , która łatwiej niż dorośli może ulec panice, alarmowanie w wypadku pożaru winno odbywać się wyłącznie przy pomocy ustalonych sygnałów, bez okrzyków „pali się” itp. Pamiętać należy, że najgroźniejszą przeszkodą prawidłowej i skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej w warunkach szkoły jest zawsze możliwość wybuchu paniki, która jest następstwem nagle występującego niebezpieczeństwa.

1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach rozpoczynają ewakuację zgodnie z ustalonym regulaminem.

2. Należy przeciwdziałać każdemu odruchowi paniki wśród dzieci.

3. Alarm w klasie lub w innych pomieszczeniach , gdzie przebywają dzieci przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel określa jak dzieci mają opuszczać klasę : marszowym krokiem , pozostawiając pomoce naukowe. Następnie nauczyciel staje obok drzwi, aby zapobiec ewentualnemu zakłóceniu porządku i opuszcza klasę ostatni upewniając się, że nikt nie został w pomieszczeniu. Dzieci opuszczają pomieszczenia w szyku uporządkowanym-parami. W wypadku ogłoszenia alarmu pożarowego dla szkoły w czasie przerwy , ewakuację klas prowadza nauczyciele , którzy mieli prowadzić zajęcia z daną klasą.

4. W przypadku zadymienia drogi ewakuacyjnej należy natychmiast otworzyć lub wybić okna znajdujące się w pobliżu , aby wypuścić dym i zapewnić dostęp świeżego powietrza . Drzwi do pomieszczeń z których przenika dym należy szczelnie zamknąć. Przy zadymieniu należy poruszać się wzdłuż ścian, aby nie zatracić kierunku i orientacji. Jeżeli wewnętrzne schody są objęte ogniem lub bardzo zadymione , ewakuację dzieci przez okna prowadzi za pomocą drabin i innego sprzętu Straż Pożarna. We wszystkich przypadkach ratowania dzieci przez okno, należy szczelnie zamykać wszystkie drzwi pozostałe okna w pomieszczeniu w celu zapobiegania przeciągom wzniecającym ogień i kierującym dym na to pomieszczenie.

5. Po wyprowadzeniu dzieci na zewnątrz budynku szkoły nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie ewakuacji klas winni osobiście sprawdzić stan klasy na podstawie imiennej listy. W przypadku nieobecności jakiegoś ucznia należy natychmiast zgłosić dowódcy straży pożarnej przez dyrektora szkoły. Samowolne oddalanie się dzieci jest zabronione. Miejsce wyprowadzenia dzieci ustala się – plac zabaw.

6. Personel szkoły winien dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz z regulaminem ewakuacji. Co najmniej raz w roku szkolnym należy przeprowadzić próbną ewakuację szkoły wg regulaminu ewakuacji.

Wytworzył:
Anna Smołucha
Udostępnił:
Elżbieta Gąsienica
(2008-11-27 21:40:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Jóźwicki
(2012-10-20 22:46:51)
 
 
ilość odwiedzin: 155814

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X